Tỉ khối hỗn hợp X gồm: C2H6 C2H2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tỉ khối hỗn hợp X gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tỉ khối hỗn hợp X gồm: C2H6; C2H2; C2H4 so với H2 là 14,25. Đốt cháy hoàn toàn 11,4 gam X, cho sản phẩm vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng m gam và có a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là A. 62,4 và 80. B. 68,50 và 40. C. 73,12 và 70. D. 51,4 và 80.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X có dạng chung là C2Hy —> MX = 12.2 + y = 14,25.2 —> y = 4,5 nX = 0,4 —> nCO2 = 0,8 và nH2O = 0,9 Ca(OH)2 dư —> nCaCO3 = nCO2 = 0,8 —> mCaCO3 = 80 gam m bình tăng = mCO2 + mH2O = 51,4 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP