Khi nung butan với xúc tác thích hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khi nung butan với x...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khi nung butan với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp T gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 và C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu được 8,96 lít CO2 (đo ở đktc) và 9,0 gam H2O. Mặt khác, hỗn hợp T làm mất màu vừa hết 12 gam Br2 trong dung dịch nước brom. Hiệu suất phản ứng nung butan là A. 45%. B. 75%. C. 50%. D. 65%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt T cũng như đốt C4H10 ban đầu —> nCO2 = 0,4 —> nC4H10 ban đầu = 0,1 C4H10 —> C4H8 + H2 C4H10 —> C3H6 + CH4 C4H10 —> C2H4 + C2H6 nC4H10 phản ứng = nAnken = nBr2 = 0,075 —> H = 0,075/0,1 = 75%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP