Tổng số hạt cơ bản của nguyên tố...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tổng số hạt cơ bản c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tổng số hạt cơ bản của nguyên tố X là 82 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Viết ký hiệu của X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tổng hạt = 2Z + N = 82 Số hạt mang điện (2Z) nhiều hơn số hạt không mang điện (N) là 22 hạt: —> 2Z – N = 22 —> Z = 26 và N = 30 —> X là 26Fe56.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP