Nguyên tử khối của neon là 20 179...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nguyên tử khối của n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nguyên tử khối của neon là 20,179. Tính khối lượng của một nguyên tử neon theo kg

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khối lượng 1 nguyên tử Ne = 20,179.1,6605.10^-27 = 3,351.10^-26 kg

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP