Cho m gam hỗn hợp X gồm Na...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Na và K vào 80 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và có 2,688 lít khí thoát ra (đktc). Thêm m gam bột Al vào dung dịch Y, sau khi phản ứng kết thúc còn 0,45m gam chất rắn không tan. Phần trăm khối lượng Na trong hỗn hợp X là A. 27,55% B. 25,16% C. 22,36% D. 25,84%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,12 —> nOH- = 0,24 nHCl = 0,08 —> nH+ = 0,08 —> Sau phản ứng còn dư lại nOH- = 0,24 – 0,08 = 0,16 —> nAl phản ứng = (m – 0,45m)/27 = 0,16 —> m = 432/55 X gồm Na (u) và K (v) Bảo toàn electron: u + v = 0,12.2 mX = 23u + 39v = 432/55 —> u = 207/2200 và v = 321/2200 —> %Na = 27,55%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP