Cho m gam hỗn hợp Al và Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp Al và Mg có tỉ lệ số mol Al : Mg = 3 : 1 vào 480 ml dung dịch Fe(NO3)3 1M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và m gam Fe. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V1 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Hòa tan m gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được V2 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tỉ lệ V1 : V2 là A. 0,84 B. 0,68 C. 1,05 D. 0,96

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ban đầu: nFe(NO3)3 = 0,48 Đặt nAl = 3a và nMg = a; nFe = b —> m = 27.3a + 24a = 56b Bảo toàn electron: 3.3a + 2a = 0,48 + 2b —> a = 48/725 và b = 18/145 Dung dịch X còn lại nFe2+ = 0,48 – b = 258/725 —> nNO = nFe2+/3 = 86/725 Với HNO3 dư —> nNO = nFe = 18/145 —> V1 : V2 = 86/725 : 18/145 = 0,96

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP