Hỗn hợp X gồm Al Al2O3 và Na...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Al, Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3 và Na. Cho m gam hỗn hợp X vào nước dư thu được dung dịch Y và 7,392 lít H2 (đktc) (không còn chất rắn không tan). Khi cho 100 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y thì bắt đầu xuất hiện kết tủa và khi cho 420 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y thì thu được kết tủa cực đại. Giá trị của m là A. 25,08 B. 24,06 C. 23,96 D. 26,12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi kết tủa bắt đầu xuất hiện cũng là lúc OH- bị trung hòa hết —> nOH- = nH+ = 0,1 Khi nH+ = 0,42 thì kết tủa đạt cực đại nên: nH+ = 0,42 = nOH- + nAlO2- —> nAlO2- = 0,32 Y chứa AlO2- (0,32), OH- (0,1), bảo toàn điện tích —> nNa+ = 0,42 —> X gồm Al (0,32), Na (0,42) và O Bảo toàn electron: 0,32.3 + 0,42 = 2nO + 0,33.2 —> nO = 0,36 —> mX = 24,06

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP