Hòa tan m gam Al trong dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan m gam Al tro...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan m gam Al trong dung dịch NaOH 12% vừa đủ thu được 64,32 gam dung dịch X. Thêm 550 ml dung dịch HCl x mol/l thu được 1,2m gam kết tủa. Giá trị của lớn nhất của x là A. 0,8 B. 0,9 C. 1,0 D. 1,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl = nNaOH = a —> nH2 = 1,5a Bảo toàn khối lượng: 27a + 40a/12% = 64,32 + 2.1,5a —> a = 0,18 —> X chứa NaAlO2 (0,18) nAl(OH)3 = 1,2.27a/78 = 0,07477 —> nH+ max = 0,18.4 – 3.0,07477 = 0,49569 —> x = 0,9M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP