Cho 24 55 gam hỗn hợp A gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 24,55 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 24,55 gam hỗn hợp A gồm Al, Fe3O4, FeCO3 tan hoàn toàn trong 0,95 lít dung dịch H2SO4 loãng thu được 3,92 lít khí (đktc) và dung dịch B. Cho B tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 110,675 gam kết tủa. Nếu B tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 134,875 gam kết tủa. a. Tính CM của dung dịch H2SO4 đã dùng b. Xác định lượng H2SO4 dư và thành phần % khối lượng các chất trong A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Với BaCl2 —> nH2SO4 ban đầu = nBaSO4 = 0,475 —> CM = 0,475/0,95 = 0,5M Đặt a, b, c là số mol Al, Fe3O4, FeCO3 mA = 27a + 232b + 116c = 24,55 (1) Khí gồm H2 và CO2: n khí = 1,5a + c = 0,175 (2) Dung dịch B chứa Al2(SO4)3 (0,5a), FeSO4 (b + c), Fe2(SO4)3 (b) và H2SO4 dư. B với Ba(OH)2 dư —> Kết tủa gồm BaSO4 (0,475); Fe(OH)2 (b + c) và Fe(OH)3 (2b mol) —> m↓ = 110,675 + 90(b + c) + 107.2b = 134,875 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,05; b = 0,05; c = 0,1 —> A gồm Al (5,50%), Fe3O4 (47,25%) và FeCO3 (47,25%) nH2SO4 dư = 0,475 – 3.0,5a – (b + c) – 3b = 0,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP