Cho m gam Na vào 50 ml dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Na vào 50 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Na vào 50 ml dung dịch AlCl3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thì thu được V lít khí (đktc), dung dịch X và 1,56 gam kết tủa. Khi thổi CO2 dư vào dung dịch X lại thấy xuất hiện thêm kết tủa. Khối lượng Na ban đầu là: A. 4,14 B. 1,44 C. 4,41 D. 2,07

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + CO2 dư —> Kết tủa nên X có chứa AlO2- nAl3+ = 0,05 và nAl(OH)3 = 0,02 —> nOH- = 4nAl3+ – nAl(OH)3 = 0,18 —> nNa = nNa+ = 0,18 —> m = 4,14

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP