Cho dung dịch chứa 0 01 mol một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dung dịch chứa 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dung dịch chứa 0,01 mol một amino axit A tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch X. Để tác dụng hết với dung dịch X cần tối thiểu 300ml NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2,835 gam chất rắn. A là: A. Lysin B. Axit glutamic C. Tyrosin D. Alanin

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nA = nHCl = 0,01 —> A có 1 nhóm NH2 nH2O = nNaOH = 0,03 Bảo toàn khối lượng: mA + mHCl + mNaOH = m muối + mH2O —> mA = 1,81 —> MA = 181 —> A là HO-C6H4-CH2-CH(NH2)-COOH (Tyrosin)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP