Oxi hóa hoàn toàn 9 lít NH3 bằng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hóa hoàn toàn 9 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hóa hoàn toàn 9 lít NH3 bằng oxi, thu được hỗn hợp khí X gồm N2 và NO, hỗn hợp khí X có tỉ khối với heli bằng 7,25. Biết các thể tích khí được đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Thể tích oxi đã phản ứng là A. 6,72 lít B. 8,25 lít C. 11,2 lít D. 22,44 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là thể tích N2 và NO thu được. Bảo toàn N —> 2a + b = 9 MX = (28a + 30b)/(a + b) = 7,25.4 —> a = b = 3 Bảo toàn electron: 4VO2 = 6VN2 + 5VNO —> VO2 = 8,25 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP