Cho hỗn hợp gồm phenyl axetat và axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm phen...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm phenyl axetat và axit benzoic tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch NaOH 9,4%, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam muối khan và 186,6 gam hơi nước, Giá trị m là A. 76,86 B. 60,03 C. 52,38 D. 45,58

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch NaOH chứa: nNaOH = 0,47 và mH2O = 181,2 Đặt a, b là số mol CH3COOC6H5 và C6H5COOH nNaOH = 2a + b = 0,47 nH2O = a + b = (186,6 – 181,2)/18 —> a = 0,17 và b = 0,13 Muối gồm CH3COONa (0,17), C6H5ONa (0,17) và C6H5COONa (0,13) —> m muối = 52,38

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP