Đốt cháy hoàn toàn 15 54 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 15,54 gam hỗn hợp T gồm axit cacboxylic X và ancol Y, sản phẩm cháy dẫn qua nước vôi trong lấy dư, thu được 66,0 gam kết tủa. Mặt khác, đun nóng 15,54 gam T trên có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thu được 9,0 gam etyl acrylat. Hiệu suất phản ứng este hóa là A. 70%. B. 60%. C. 75%. D. 80%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
T gồm CH2=CH-COOH (x) và C2H5OH (y) mT = 72x + 46y = 15,54 nCO2 = 3x + 2y = 0,66 —> x = 0,12 và y = 0,15 nCH2=CH-COOC2H5 = 0,09 —> H = 0,09/0,12 = 75%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP