Hòa tan hết 32 79 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 32,79 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 32,79 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, AlCl3, Fe3O4, Al vào dung dịch chứa 1,5 mol HCl và KNO3, thu được dung dịch Y và 2,016 lít khí NO duy nhất ở đktc. Thêm 4,8 gam bột Mg vào Y thu được dung dịch Z chỉ chứa 90,1 gam muối và hỗn hợp khí E gồm NO và H2 có tỉ lệ mol 1: 2. Cho từ từ dung dịch AgNO3 2 M vào Z, kết thúc phản ứng thấy dùng hết 960 ml. Mặt khác dung dịch Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa 1,9 mol NaOH, thu được 21,4 gam kết tủa. Phần trăm về số mol Fe3O4 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 8% B. 3% C. 20% D. 18% [email protected] sửa câu hỏi 3 ngày trước Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP