Cho 0 5 mol hỗn hợp 2 este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,5 mol hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,5 mol hỗn hợp 2 este đơn chức A và B (MA < MB) phản ứng vừa đủ với 0,8 mol NaOH, thu được 77,2 gam hỗn hợp 2 muối (1 muối có khả năng tráng gương) và 14,8 gam một ancol. Số đồng phân cấu tạo có thể có của B là A. 3 B. 6 C. 4 D. 9

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Este đơn chức và nNaOH > nEste —> Có este của phenol. Muối tham gia phản ứng tráng gương —> Có chứa HCOONa —> HCOOA (a mol) và HCOOB (b mol), với B là gốc phenol. nEste = a + b = 0,5 nNaOH = a + 2b = 0,8 —> a = 0,2 và b = 0,3 Muối gồm HCOONa (0,5) và BONa (0,3) m muối = 77,2 —> B = 105: C8H9- Các đồng phân của B (9 đồng phân) HCOO-C6H4-CH2-CH3 (o, m, p) HCOO-C6H3(CH3)2 với vị trí HCOO-, CH3-, CH3- lần lượt là (1, 2, 3) – (1, 3, 4) – (1, 2, 6) – (1, 2, 4)- (1, 3, 5) – (1, 2, 5)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP