Dung dịch B chứa hai chất tan là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch B chứa hai...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch B chứa hai chất tan là H2SO4 và Cu(NO3)2. Cho 50ml dung dịch B phản ứng vừa đủ với 31,25ml dung dịch NaOH 16% (d=1,12g/ml). Lọc lấy kết tủa sau phản ứng đem nung đến khối lượng không đổi thu được 1,6 gam chất rắn.Tính nồng độ mol/l của dung dịch B

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 31,25.1,12.16%/40 = 0,14 mol H2SO4 + 2NaOH —> Na2SO4 + 2H2O a……………..2a CuSO4 + 2NaOH —> Cu(OH)2 + Na2SO4 b……………2b……………..b —> nNaOH = 2a + 2b = 0,14 (1) Cu(OH)2 —> CuO + H2O b…………………..b —> nCuO = b = 0,02 (1) —> a = 0,05 CM H2SO4 = 0,05/0,05 = 1M CM CuSO4 = 0,02/0,05 = 0,4M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP