Cho m gam hỗn hợp gồm Al và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Fe vào dung dịch chứa 0,04 mol FeCl3 và 0,08 mol CuCl2. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được dung dịch X và 9,04 gam rắn Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được 42,34 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 4,40. B. 4,96. C. 3,28. D. 5,52.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn Cl —> nAgCl = nCl- = 0,28 m↓ = 42,34 —> nAg = 0,02 —> X chứa nFe2+ = 0,02, nCl- = 0,28, bảo toàn điện tích —> nAl3+ = 0,08 Bảo toàn khối lượng kim loại: m + 0,04.56 + 0,08.64 = 0,02.56 + 0,08.27 + 9,04 —> m = 4,96

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP