Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Al2O3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Al2O3 và Al(OH)3 trong dung dịch chứa 0,36 mol H2SO4 loãng, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, sự phụ thuộc số mol kết tủa và thể tích dung dịch NaOH 1M được biểu diễn bằng đồ thị sau: Giá trị của a là A. 0,76. B. 0,68. C. 0,92. D. 0,80.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch X chứa H+ dư (0,12), SO42- (0,36), bảo toàn điện tích —> nAl3+ = 0,2 nOH- = a = nH+ + 4nAl3+ – nAl(OH)3 = 0,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP