Khử hoàn toàn 1 anđêhit không no đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hoàn toàn 1 anđê...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hoàn toàn 1 anđêhit không no đơn chức và một anđêhit no đơn chức (đều mạch hở) cần 0,25 mol H2. Sản phẩm được chia thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na dư thu được 0,0375 mol H2. Phần 2 đốt cháy hoàn toàn thu được 0,2 mol CO2. Công thức cấu tạo hai anđêhit A. HCHO và CH2=CH-CHO B. CH3CHO và CH3CH2CHO C. CH3CHo và CH2=CH-CHO D. HCHO và CH3CH2CHO

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Ban đầu: CnH2nO (a mol) và CmH2m-2O (b mol) —> nH2 = a + 2b = 0,25 (1) Sau khi cộng H2, ta thu được CnH2n+2O (a) và CmH2m+2O (b) Phần 1: nH2 = a/4 + b/4 = 0,0375 (2) (1)(2) —> a = 0,05 và b = 0,1 nCO2 = na/2 + mb/2 = 0,2 —> n + 2m = 8 Do n ≥ 1 và m ≥ 3 nên n = 2 và m = 3 là nghiệm duy nhất. —> CH3CHO và CH2=CH-CHO

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP