Lên men 20 kg đại mạch chứa 30%...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lên men 20 kg đại mạ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lên men 20 kg đại mạch chứa 30% tinh bột với hiệu suất mỗi quá trình là 80%. Sau đó đem chưng cất rồi pha chế thành bia 5 độ cồn. Mỗi lần 1 người uống khoảng 8 lon 330ml. Vậy sau bao nhiêu lần thì hết số bia trên?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC6H10O5 = 20.30%/162 = 0,03704 kmol —> nC2H5OH = 2nC6H10O5.80%.80% = 0,04741 kmol —> V C2H5OH = 0,04741.46/0,8 = 2,7261 lít —> V bia = 2,7261/5% = 54,523 lít = 54523 ml —> Số lon = 54523/330 = 165,22 lon —> Số lần uống = 165,22/8 = 20,65

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP