Hóa hơi 27 2 gam một este X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hóa hơi 27,2 gam một...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hóa hơi 27,2 gam một este X thu được 4,48 lít khí (đktc). Xà phòng hóa X bằng dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được hỗn hợp hai muối của natri. Công thức của este X là A. CH3–COO–C6H5. B. C6H5–COO–CH3. C. HCOO–C6H5. D. CH3–COO–C6H4–CH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = 0,2 —> MX = 136: C8H8O2 X + NaOH —> 2 muối nên X là este của phenol. —> X là CH3COOC6H5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP