Cho 0 1 mol este đơn chức X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,1 mol este đơn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,1 mol este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu được 19,8 gam hỗn hợp hai muối. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn X là A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX : nNaOH = 1 : 2 nên X là este của phenol —> nH2O = nX = 0,1 Bảo toàn khối lượng: mX + mNaOH = m muối + mH2O —> mX = 13,6 —> MX = 136: C8H8O2 Các đồng phân thỏa mãn X: CH3COOC6H5 HCOOC6H4-CH3 (o, m, p)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP