Trong số các chất sau: KOH CaO Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong số các chất sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong số các chất sau: KOH, CaO, Mg, Cu, H2O, Na2CO3, Na2SO4 và C2H5OH, axit axetic có thể tác dụng với bao nhiêu chất? A. 5. B. 7. C. 8. D. 6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Có 5 chất tác dụng với CH3COOH: KOH + CH3COOH —> CH3COOK + H2O CaO + CH3COOH —> (CH3COO)2Ca + H2O Mg + CH3COOH —> (CH3COO)2Mg + H2O Na2CO3 + CH3COOH —> CH3COONa + CO2 + H2O C2H5OH + CH3COOH —> CH3COOC2H5 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP