Dung dịch X gồm 0 01 mol Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X gồm 0,01...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X gồm 0,01 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol HCl. Khối lượng Fe tối đa phản ứng được với dung dịch X là (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-) A. 3,36 gam B. 5,6 gam C. 2,8 gam D. 2,24 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
4H+ + NO3- + 3e —> NO + 2H2O 0,08……0,02….0,06 2H+ + 2e —> H2 0,02….0,02 Cu2+ + 2e —> Cu 0,01…….0,02 —> ne tổng = 0,1 Fe —> Fe2+ + 2e …………0,05…..0,1 —> mFe = 0,05.56 = 2,8 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP