Đốt cháy hoàn toàn 30 4 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 30,4 gam hỗn hợp X chứa CH4, C2H4, C3H4, C4H6 và H2 thu được tổng số mol của H2O và CO2 là 5,4 mol. Mặt khác, nếu cho một ít bột Ni vào bình kín chứa hỗn hợp X trên rồi nung nóng một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỷ khối so với H2 là 7,6. Biết các chất trong X đều có mạch hở. Nếu sục toàn bộ Y vào dung dịch nước Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là: A. 0,48 B. 0,58 C. 0,52 D. 0,62

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nCO2 = u và nH2O = v —> u + v = 5,4 mX = 12u + 2v = 30,4 —> u = 1,96 và v = 3,44 mY = mX = 30,4 —> nY = 2 Số C của Y = nCO2/nY = 0,98 Số H của Y = 2nH2O/nY = 3,44 —> Độ không no của Y = (2C + 2 – H)/2 = 0,26 —> nBr2 = nY.k = 0,52

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP