Chỉ được dùng quỳ tím hãy nhận biết...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chỉ được dùng quỳ tí...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chỉ được dùng quỳ tím, hãy nhận biết các dung dung sau: a) HCl, KOH, NaNO3, KCl, CuSO4 b) HCl, H2SO4, Ba(OH)2, NaOH, NaCl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
a. Quỳ hóa đỏ: HCl, CuSO4 Quỳ hóa xanh: KOH Quỳ không đổi màu: NaNO3, KCl Cho KOH vào nhóm hóa đỏ, có kết tủa xanh là CuSO4, trong suốt là HCl. Cô cạn rồi nhiệt phân nhóm không đổi màu, có khí thoát ra là NaNO3, còn lại là KCl. b. Quỳ hóa đỏ: HCl, H2SO4 Quỳ hóa xanh: Ba(OH)2, NaOH Quỳ không đổi màu: NaCl Lần lượt cho các chất ở nhóm hóa đỏ vào nhóm hóa xanh, có kết tủa thì chất từ nhóm đỏ là H2SO4, chất từ nhóm xanh là Ba(OH)2, còn lại là HCl và NaOH.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP