Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm sacarose và glucose vào nước rồi chia làm 2 phần bằng nhau: Phần 1: Cho tác dụng với AgNO3/NH3 (dư) thu được 64,8 gam kết tủa. Phần 2: Hoà tan thêm 0,25 mol HCl vào và đun nóng nhẹ để quá trình thủy phân xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp A. Cho A tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thu được 143,875 gam kết tủa. Giá trị của m là: A.105,3. B.133,2. C. 176,4. D. 99.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: nAg = 0,6 —> nC6H12O6 = 0,3 Phần 2: nC6H12O6 = 0,3 và nC12H22O11 = x Sau thủy phân: nC6H12O6 = 2x + 0,3 —> nAg = 4x + 0,6 và nAgCl = nHCl = 0,25 —> 0,25.143,5 + 108(4x + 0,6) = 143,875 —> x = 0,1 —> m mỗi phần = 88,2 —> m ban đầu = 176,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP