Hòa tan hoàn toàn 7 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 7 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 7 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,2 mol HCl. Sau phản ứng chỉ thu được dung dịch Y chứa 3 chất tan và không có khí thoát ra. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan, giá trị của m là? A. 12,505 B. 13,575 C. 12,242 D. 13,22

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Do không thu được khí nên sản phẩm khử là NH4+ —> nNH4+ = nH+/10 = 0,02 Bảo toàn H —> nH2O = 0,06 Bảo toàn khối lượng: mX + mHCl = m muối + mH2O —> m muối = 13,22

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP