Đốt cháy hoàn toàn m gam một hidrocacbon...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam một hidrocacbon chứa 1 liên kết pi trong phân tử trong khí oxi, sau phản ứng dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch NaOH dư thấy bình tăng lên 12,4 gam. Giá trị của m là? A. 3 B. 2,8 C. 2,6 D. 1,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Do hidrocacbon chứa 1 liên kết pi —> nCO2 = nH2O = a —> 44a + 18a = 12,4 —> a = 0,2 —> m = mC + mH = 2,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP