Cho mô hình thí nghiệm như hình vẽ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho mô hình thí nghi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho mô hình thí nghiệm như hình vẽ Phát biểu nào sau đây là sai? A. Khí Y không làm mất màu dung dịch brom B. Nước Brom trong bình A nhạt màu đi so với lúc đầu C. Dung dịch trong bình A không làm mất màu quỳ tím. D. Ta có thể thay nước brom bằng dung dịch KMnO4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí X là CO2, SO2 Bình Br2 dư giữ lại SO2: SO2 + Br2 + H2O —> HBr + H2SO4 Khí Y là CO2. Phát biểu “Dung dịch trong bình A không làm mất màu quỳ tím” là sai vì A chứa HBr và H2SO4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP