Hòa tan 10 65 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 10,65 gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 10,65 gam hỗn hợp gồm một oxit kim loại kiềm và một oxit kim loại kiềm thổ bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, lấy muối khan đem điện phân nóng chảy hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí (đktc) ở anot và a gam hỗn hợp kim loại ở catot. Giá trị của a là A. 5,85. B. 9,45. C. 9,05. D. 8,25.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCl2 = 0,15 —> nHCl = 0,3 —> nH2O = 0,15 —> nO = 0,15 —> m kim loại = m oxit – mO = 8,25

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP