Axit picric 2 4 6-trinitrophenol được điều chế...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Axit picric (2,4,6-t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Axit picric (2,4,6-trinitrophenol) được điều chế bằng cách cho phenol phản ứng với dung dịch HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc). Giả sử hiệu suất phản ứng là 100%. Khối lượng dung dịch HNO3 72,7% tối thiểu cần dùng để điều chế 57,25 gam axit picric là: A. 47,25 gam B. 65,00 gam C. 15,75 gam D. 36,75 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3-OH + 3H2O nC6H2(NO3)3-OH = 0,25 —> nHNO3 = 0,75 —> mddHNO3 = 0,75.63/72,7% = 65,00 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP