Bài 37 Luyện tập: Tính chất hóa học...

Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt - Bà...

0
Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt - Bài 5 trang 165 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Biết 2,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, FeO tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch \(H_2SO_4\) 0,2M. Khối lượng muối thu được là :

A. 3,6 gam.

B. 3,7 gam.

C. 3,8 gam.

D. 3,9 gam.

Hướng dẫn giải

\(m_{muối} =m_{hh oxit} + \triangle m \Leftrightarrow\triangle m = m_{SO_4^{2-}} - m_O\)

\(m_{SO_4^{2-}}= 96 \times n_{H_2SO_4}= 96 \times 0,02= 1,92(g)\)

\(n_O=n_{H_2SO_4}=0,02(mol) \Rightarrow m_O=0,02 \times 16=0,32(g)\)

\(\rightarrow m_{muối}= 2,3 + (1,92 - 0,32) = 3,9 (g)\)

Vì vậy, chúng ta chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP