Bài 37 Luyện tập: Tính chất hóa học...

Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt - Bà...

0
Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt - Bài 1 trang 165 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Điền công thức hóa học của chất vào những chỗ trống và lập các phương trình hóa học sau:

a. \(Fe+H_2SO_{4đặc} \rightarrow SO_2+.............\)

b. \(Fe+HNO_{3 đặc}\rightarrow NO_2+ ..........\)

c.\(Fe+HNO_{3 loãng}\rightarrow NO+.............\)

d. \(FeS+HNO_3\rightarrow NO + Fe_2(SO_4)_3+ ........\)

Hướng dẫn giải

\(a.2Fe + 6H_2SO_4(đặc) \xrightarrow[]{t^0} 3SO_2\uparrow+ Fe_2(SO_4)_3 +6H_2O\)

\(b. Fe + 6HNO_3 \xrightarrow[]{t^0} 3NO_2\uparrow+ Fe(NO_3)_3+ H_2O\)

\(c. Fe + 4HNO_3(loãng) \rightarrow NO\uparrow+Fe(NO_3)_3 + 2H_2O\)

\(d. 3FeS + 12HNO_3 \rightarrow 9NO\uparrow + Fe_2(SO_4)_3 + Fe(NO_3)_3 + 6H_2O\)

\(Hoặc 2FeS + 6HNO_3 +H_2SO_4 \rightarrow 6NO\uparrow + Fe_2(SO_4)_3+4H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP