Bài 36 Sơ lược về Niken Kẽm Chì...

Bài 36. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc - Bài 2 trang 163 - sách gi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây ?

A. Zn ; B. Ni ;

C. Sn ; D. Cr.

Hướng dẫn giải

Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại Sn

Vì vậy, chúng ta chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP