Bài 34 Crom và hợp chất của Crom...

Bài 34. Crom và hợp chất của Crom - Bài 4 trang 155 - sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Hãy viết công thức của một số muối trong đó nguyên tố crom

a) Đóng vai trò cation.

b) Có trong thành phần của anion.

Hướng dẫn giải

Công thức của một số muối trong đó có nguyên tố crom:

a. đóng vai trò catiom: \(Cr_2(SO_4)_3; CrSO_4; CrCl_3; CrCl_2\)

b. có trong thành phần của anion: \(K_2Cr_2O_7; NaCrO_2;Na_2CrO_4\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP