Bài 36 Sơ lược về Niken Kẽm Chì...

Bài 36. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc - Bài 3 trang 163 - sách gi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, \(Fe_2O_3\) và CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch \(H_2SO_4\)2M. Khối lượng muối thu được là :

A.60 gam. B. 80 gam.

C. 85 gam. D. 90 gam.

Hướng dẫn giải

\(n_{H_2SO_4}=0,3 \times 2=0,6(mol)\)

Sơ đồ phản ứng khái quát:

\((MgO+Fe_2O_3 + CuO)+H_2SO_4 \rightarrow (MgSO_4 + Fe_2(SO_4)_3+CuSO_4) +H_2O\)

\(MgO+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2O\)

\(Fe_2O_3+3H_2SO_4\rightarrow Fe_2(SO_4)_3+3H_2O\)

\(CuO+H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+H_2O\)

Từ sơ đồ trên ta thấy: \(n_O\)(của oxit) = \(n_{SO_4^{2-}}\)(của muối) = 0,6(mol)

\(\Rightarrow m_O= 16 \times 0,6=9,6 (g)\)

\(m_{kim loại}=32-9,6=22,4(g)\)

\(m_{muối}=m_{kim loại}+m_{SO_4^{2-}}=22,4+96\times 0,6=80(g)\)

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP