Bài 36 Sơ lược về Niken Kẽm Chì...

Bài 36. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc - Bài 4 trang 163 - sách gi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ?

A. ZnO ; B.\(Zn(OH)_2\) ;

C. \(ZnSO_4\) ; D. \(Zn(HCO_3)_2\)

Hướng dẫn giải

Hợp chất không có tính lưỡng tính là \(ZnSO_4\)

Vì vậy, chúng ta chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP