Bài 36 Sơ lược về Niken Kẽm Chì...

Bài 36. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc - Bài 5 trang 163 - sách gi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của một kim loại có hóa trị II thấy sinh ra kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. Muối sunfat đó là muối nào sau đây ?

A. \(MgSO_4\) B. \(CaSO_4\);

C.\(MgSO_4\); D. .\(ZnSO_4\)

Hướng dẫn giải

Vì kết tủa tan, vậy kim loại trong hỗn hợp chất muối phải là \(ZnSO_4\)

Vì vây, chúng ta chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP