Bài 37 Luyện tập: Tính chất hóa học...

Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt - Bà...

0
Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt - Bài 2 trang 165 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt 3 mẫu hợp kim sau:

Al – Fe; Al – Cu ; Cu – Fe.

Hướng dẫn giải

Cho dung dịch NaOH vào các mẫu hợp kim. Mẫu hợp kim tan một phần và có bọt khí là Al-Fe, Al-Cu. Mẫu còn lại không tan là Cu-Fe.

\(2Al+2NaOH +6H_2O \rightarrow2Na[Al(OH)_4] +3H_2\uparrow\)

Cho dung dịch HCl vào hai mẫu hợp kim: Al-Fe, Al-Cu. Mẫu hợp kim tan một phần là Al-Cu. Mẫu hợp kim tan hết la Al-Fe.

\(2Al + 6HCl\rightarrow 2AlCl_3+3H_2\)

\(Fe+2HCl \rightarrow FeCl_2+H_2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP