Bài 37 Luyện tập: Tính chất hóa học...

Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt - Bà...

0
Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt - Bài 3 trang 165 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Một hỗn hợp bột gồm Al, Fe, Cu, Hãy trình bày một phương pháp hóa học để tách từng kim loại ra khỏi hỗn hợp đó. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng.

Hướng dẫn giải

\(\begin{cases}Cu\\Fe\\Al\end{cases} + NaOH \rightarrow\begin{cases}NaAlO_2\\tan: Fe, Cu\end{cases}\rightarrow tách Fe,Cu\)

Lấy dung dịch sục \(CO_2: NaAlO_2 + CO_2+ 2H_2O \rightarrow Al(OH)_3 + NaHCO_3\)

Nhiệt phân: \(2Al(OH)_3 \xrightarrow{t^0} Al_2O_3 + 3H_2O\)

Lấy tách \(Al_2O_3\) đem điện phân nóng chảy, thu được Al tinh khiết.

\(Al_2O_3 \xrightarrow{đpnc} 2Al + \dfrac {3}{2}O_2\)

Phần chất rắn hòa tan trong HCl dư:

\(\begin{cases}Fe\\Cu\end{cases} \xrightarrow{+HCl} \begin{cases}Cu\\FeCl_2\end{cases} \rightarrow\)tách Cu, điện phân dung dịch \(FeCl_2\)

\(Fe+ 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2\uparrow\)

\(FeCl_2 \xrightarrow{đpdd} FeSO_4+Cl_2\uparrow\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP