Thủy phân hoàn toàn 0 2 mol este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol este no đơn chức X trong 100 gam dung dịch NaOH 28% thấy sau phản ứng nồng độ NaOH chỉ còn 17,42%. Xác định CTPT của X? Pekhoc trả lời 4 giờ trước Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mNaOH ban đầu = 28 gam nNaOH phản ứng = nX = 0,2 —> mNaOH dư = 28 – 0,2.40 = 20 gam mdd sau phản ứng = mX + 100 —> C%NaOH dư = 20/(mX + 100) = 17,42% —> mX = 14,8 gam —> MX = 14,8/0,2 = 74 —> X là C3H6O2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP