Cho các dung dịch sau: 1 dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các dung dịch sau: (1) dung dịch C6H5NH2; (2) dung dịch CH3NH2; (3) dung dịch C2H5NH2; (4) dung dịch C6H5ONa; (5) dung dịch Na2CO3; (6) dung dịch NH4Cl. Những dung dịch làm xanh quỳ tím là: A. (1);(2);(4);(5) B. (2);(3);(4);(6) C. (2);(4);(5) D. (2);(5)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(2)(3)(4)(5) làm xanh quỳ tím. (1) có tính bazơ nhưng rất yếu (6) có tính axit

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP