Chât X có công thức phân tử C8H15O4N...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chât X có công thức ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chât X có công thức phân tử C8H15O4N. Từ X, thực hiện biến hóa sau: C8H15O4N + NaOH —> NaOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COONa + CH4O + C2H6O Hãy cho biết, X có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo? A. 4 B. 1 C. 3 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X có 2 cấu tạo: CH3-OOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO-C2H5 C2H5-OOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO-CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP