Dung dịch X chứa 0 375 mol K2CO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa 0,3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa 0,375 mol K2CO3 và 0,3 mol KHCO3. Thêm từ từ dung dịch chứa 0,525 mol HCl vào dung dịch X thu được dung dịch Y và V lít khí CO2 (đktc). Thêm nước vôi trong lấy dư vào Y thấy tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là A. 6,72 và 26,25. B. 8,40 và 52,50. C. 3,36 và 17,50. D. 3,36 và 52,50.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Khi thêm từ từ HCl vào X: nHCl = nK2CO3 + nCO2 —> nCO2 = 0,15 —> V = 3,36 lít Bảo toàn C —> nCaCO3 = 0,375 + 0,3 – 0,15 = 0,525 mol —> mCaCO3 = 52,5 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP