Nhận biết các lọ mất nhãn chứa HCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhận biết các lọ mất...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhận biết các lọ mất nhãn chứa HCl, NaOH, CuSO4, Mg(NO3)2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dùng phenolphtalein: Chuyển màu hồng là NaOH, còn lại không đổi màu. Cho dung dịch NaOH vào 3 mẫu còn lại: + Kết tủa xanh là CuSO4: CuSO4 + NaOH —> Cu(OH)2 + Na2SO4 + Kết tủa trắng là Mg(NO3)2: Mg(NO3)2 + NaOH —> Mg(OH)2 + NaNO3 + Trong suốt là HCl: HCl + NaOH —> NaCl + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP