Chia hỗn hợp X gồm axit axetic và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia hỗn hợp X gồm a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia hỗn hợp X gồm axit axetic và andehit acrylic có cùng số mol thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với NaHCO3 thu được 1,12 lit khí, phần 2 cho tác dụng với lượng dư Br2, số gam Br2 tham gia phản ứng là A. 8 B. 16 C. 24 D. 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CH3COOH + NaHCO3 —> CH3COONa + CO2 + H2O 0,05……………………………………………..0,05 —> nCH2=CH-CHO = 0,05 —> nBr2 = 0,05 —> mBr2 = 8 gam Nếu Br2 tan trong H2O thì nBr2 = 0,1 —> mBr2 = 16 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP