Axit cacboxylic X hai chức có phần trăm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Axit cacboxylic X ha...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Axit cacboxylic X hai chức (có phần trăm khối lượng của oxi nhỏ hơn 70%); Y và Z là hai ancol đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm X, Y, Z cần dùng 0,39 mol O2, thu được 0,41 mol CO2 và 0,43 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp trên là A. 19,2%. B. 10,4%. C. 16,8%. D. 21,6%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O > nCO2 nên Y và Z là ancol no, mạch hở. Bảo toàn O —> nO(X, Y, Z) = 0,47 —> Số O = 0,47/0,2 = 2,35 Do X có 4 oxi —> Y, Z đơn chức hoặc hai chức. Đặt n, m là số C của X và số C trung bình của Y, Z. Do X có %O < 70% —> n > 2 TH1: Y, Z đơn chức (m > 1) —> nX = 0,09 và nY + nZ = 0,11 nC = 0,09n + 0,11m = 0,41 —> 9n + 11m = 41 —> n = 3, m = 14/11 —> CH2(COOH)2 (0,09); CH3OH (0,08) và C2H5OH (0,03) —> %CH3OH = 19,25% TH2: Y, Z hai chức (m > 2) —> nX = 0,035 và nY + nZ = 0,165 nC = 0,035n + 0,165m = 0,41 —> 7n + 33m = 82 Vô nghiệm, vì n > 2 và m > 2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP