Viết các phản ứng CrO3 + HCl CrO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Viết các phản ứng Cr...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Viết các phản ứng CrO3 + HCl; CrO3 + H2SO4 cho biết chú ý về mặt điều kiện ? Đinh Bảo Ngọc bỏ chọn trả lời 22 giờ trước Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP